Facebook

Cennik wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary wynosi :

 • 6,50 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • 3,25 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • 13,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 7 dni;
 • 6,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 7 dni;
 • Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.
 • Siedmiodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, w okresie siedmiu dni od daty nabycia biletu.
 • Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.
 • Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu.
 • Opłata za wstęp do Parku pobierana jest  w  okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałe miesiące wstęp jest bezpłatny.

Opłat za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie pobiera się od:

 • Mieszkańców gmin leżących w granicach ŚPN a także gmin z nim graniczących (gminy Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów);
 • Dzieci do 7 lat;
 • Osób posiadających zezwolenie dyrektora ŚPN na prowadzenie badań naukowych oraz zajęć edukacyjnych;
 • Osób udających się do miejsca kultu religijnego.

Ulgowe bilety wstępu przysługują:

 • Uczniom i studentom
 • Emerytom i rencistom
 • Osobom niepełnosprawnym
 • Żołnierzom służby czynnej

Punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN:

1.    Brama wejściowa do ŚPN w Nowej Słupi.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

2.    Wejście na szlak czerwony w Świętej Katarzynie przy źródełku Św. Franciszka.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

3.    Galeria widokowa na gołoborzu.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

4.    Kasa ŚPN w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Sprzedaż biletów do ŚPN  od 1 kwietnia do 31 października w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30. Przez cały rok w Kasie ŚPN są do nabycia wydawnictwa  przyrodnicze oraz pamiątki.

5. Muzeum ŚPN na Łysej Górze.  Sprzedaż biletów do ŚPN  od 1 kwietnia do 31 października w godzinach otwarcia Muzeum

Więcej informacji na stronie podanej niżej:

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/